FÖRBEREDELSER INNAN BALLONGEN SÄTTS IN

Kirurgen och sjuksköterskorna arbetar nära dig för att förbereda dig inför ingreppet. Du kallas till en inledande undersökning och bedömning där du får frågor om ditt allmäntillstånd och ev. medicinering eller tidigare operationer. Din kirurg kan i vissa fall beställa vissa undersökningar, t.ex. EKG, röntgen eller blodprover.

Du ombeds fasta åtta timmar innan proceduren genomförs.

UTFÖRANDE AV PROCEDUREN

Proceduren börjar med att du får en lokalbedövande spray i halsen. Man kan också få avslappnande intravenös medicin. Sedan sätter sjuksköterskan en plastring mellan dina tänder för att hålla din mun öppen och samtidigt skydda dina tänder. Sedan förs tittröret genom munnen och ner i magen. Det gör inte ont och du kan utan problem andas. Det kan vara nödvändigt att blåsa in luft för att få en bättre översikt av din mage. Det kan kännas underligt och det kan få dig att vilja rapa. Ballongen förs ner i din mage och fylls sedan med saltvattenlösning. Slutligen förs skopet (tittröret) in i magen en sista gång för att ännu en gång kontrollera att ballongen sitter i rätt position och är fylld på rätt sätt.

Du kan åka hem inom en timme, men du FÅR INTE köra varken bil eller motorcykel under resten av dagen.

Den gastriska ballongen kan alltid tömmas på vätska och tas bort, om nödvändigt.

JUSTERINGSPROCEDUR (GÄLLER ENDAST SPATZBALLONG)

Om du upplever kraftigt eller långvarigt illamående, kräkningar eller smärtor, kan magballongens volym minskas med en endoskopisk justering.

Om din aptit ökar, eller om viktnedgången planar ut och upphör, kan magballongens volym ökas med en endoskopisk justering.

Magballongens volym kan ändras med en femton minuter lång endoskopisk procedur. Förberedelsen kräver flytande kost i tre hela dagar innan justeringen görs, och sedan fasta från midnatt. Justeringar görs med lokalbedövning. Du skrivs ut inom en timme.

FÖRLOPP EFTER ATT BALLONGEN HAR SATTS IN

De första tre till fem dagarna efter att magballongen har satts in kan du känna dig dålig och må illa. Det går över, särskilt om du tar den ordinerade medicinen exakt efter våra anvisningar. Det är viktigt att ta medicinen innan illamåendet uppträder.

Tillsammans med den inledande undersökningen får du muntliga och skriftliga instruktioner om kostomläggning och motion, vilket är avgörande för magballongbehandlingen och en lyckad viktnedgång.

BORTTAGNINGSTEKNIK

Efter sex eller tolv månader (beroende på ballongtypen) tas magballongen bort på endoskopisk väg under lokalbedövning. Datumet för detta bestäms i samband med den inledande undersökningen. Förberedelsen kräver att du äter flytande kost i tre hela dagar innan proceduren görs, och sedan fastar från midnatt. Efter borttagandet skrivs du ut inom en timme.

RISKER OCH KOMPLIKATIONER

Alla behandlingsingrepp innebär risk för komplikationer, även om risken är mycket liten och allt görs för att minska eller förhindra dessa. Riskerna omfattar:

  • Magsår (kan förebyggas med hjälp av magsyremedicin).
  • Diarré eller förstoppning (kan enkelt behandlas med olika receptfria läkemedel)
  • Aspirationspneumoni (lunginflammation) (förekommer förhållandevis sällan)
  • Perforering av matstrupe- eller magsäck (mycket sällsynt)
  • Sura uppstötningar och halsbränna (kan förebyggas med hjälp av magsyramedicin)
  • Punktering av magballong och tarmobstruktion (sker mycket sällan och beskrivs endast som enstaka fall i litteraturen)

Observera att inte alla användare kommer att kunna uppnå samma resultat med en GastriBall® magballong.

Våra kliniker

Besök våra kliniker i Danmark, Sverige och Norge

Göteborg

v/ Dentali Klinik
Nordanvindsgatan 2b
417 17 Göteborg, Sverige
Tel.: +46 (0) 101600670

Malmö

v/ Candela Clinic
Lockarpsvägen 14A
238 41 Oxie, Sverige
Tel.: +46 (0) 101600670

Scroll to Top